60. výročie podpísania Rímskych zmlúv

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa 25. marca stretnú v Ríme pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Bude to príležitosťou zamyslieť sa nad stavom Európskej únie a budúcnosťou integračného procesu. Očakáva sa, že vedúci predstavitelia prijmú deklaráciu, v ktorej stanovia spoločnú víziu na nadchádzajúce roky.

 

„Budeme mať príležitosť spoločne osláviť našu históriu a zhodnotiť šesťdesiat rokov integrácie. Nie je tajomstvom, že historický moment, v ktorom sa práve nachádzame, si vyžaduje hlbšie a komplexnejšie zamyslenie sa nad výzvami, ktorým čelí Únia v krátkodobom a strednodobom horizonte.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda vlády Paolo Gentiloni a predseda vlády Joseph Muscat v pozývacom liste na zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ

 

„Rímskymi zmluvami sa začal proces, ktorý mnohým ďalším krajinám prinavrátil slobodu a prosperitu, a to na východe aj západe,“ uviedol predseda Tusk v senáte Talianskej republiky 17. marca 2017. „Vďaka nemu sme pochopili, že ak je slabá Európa, sú slabé aj jej jednotlivé krajiny. Ak je Európa silná, sú silné aj jej členské štáty.“

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály http://www.consilium.europa.eu