Aká bude Európa 2018

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica vyhlasuje jedenásty ročník výtvarnej súťaže s témou  „Aká bude Európa 2018“. Súťaž je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl.  Jej cieľom je navrhnúť vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct Senica na rok 2018. Víťazný návrh získa niekoľko originálnych výtlačkov kalendárikov s víťazným motívom a označením školy pre svojich žiakov.

Propozície súťaže

  • do súťaže sa môže zapojiť žiak ako jednotlivec i kolektív
  • technika  výtvarných prác je ľubovoľná a formát  min. A4
  • na zadnú stranu práce treba uviesť názov práce, meno, vek autora a zodpovedného pedagóga s mailom, adresu školy.

Súťažné práce posielajte (príp. doručte osobne) na vyššie uvedenú adresu Informačného centra Europe Direct Senica.

Súťažné práce budú slávnostne vyhodnotené v januári 2018 za prítomnosti poroty i súťažiacich. Pre výhercov sú pripravené hodnotné odmeny. 

Uzávierka súťaže je 31. december 2017