Category: Aktuality z EÚ plocha

Chorvátsko chce prijať euro do ôsmich rokov

Chorvátsky premiér Andrej Plenković ubezpečuje, že prijatie eura nie je otázkou politického rozhodnutia, ale splnenia...

Najčítanejšie v októbri

V októbri rezonovala téma ekonomických reforiem na Ukrajine, alebo moderných startupov s ľudovými vzormi. Ivan...

Katalánsko vyhlásilo nezávislosť. Centrálna vláda preberie nad ním kontrolu

Katalánsky parlament prijal rezolúciu o nezávislosti. Predstavitelia Európskej únie hovoria o nezákonnom jednaní. Plne...

Vazil Hudák: Potrebujeme hlavne investície do výskumu a vzdelávania

Aby krajiny strednej a východnej Európy zvýšili svoju konkurencieschopnosť, musia sa odhodlať aj k menej populárnym...

Reforma smernice o vysielaní pracovníkov

Európska komisia víta schválenie reformy smernice o vysielaní pracovníkov. Na smerovaní ohľadom návrhu...

Pracovný program Komisie na rok 2018

Európska komisia dnes predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je...

Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude Európska komisia usilovať o väčší vplyv svojich investícií vo...

Stav liekov pre deti v EÚ

Európska komisia dnes predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku v oblasti liekov pre deti pri príležitosti 10....

Viac peňazí na program Erasmus+ v roku 2018

Rozpočet na program Erasmus+ by sa mal v roku 2018 navýšiť o viac ako 200 mil. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8 %....

Granty na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

Európska komisia vypísala výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu informovania o úlohách kohéznej politiky v...