Dánsku ako prvej krajine schválili Partnerskú dohodu

Regionálna politika a rozvoj
Dánsko chce viac ako pol miliardy eur využiť najmä na konkurencieschopnosť a pracovné miesta.

Source: Euractiv.sk