Deflácia v eurozóne pomohla aj slovenským domácnostiam

Ekonomika a euro
Slovenské domácnosti v roku 2014 míňali viac ako v predchádzajúcich rokoch. K oživeniu spotreby domácností prispela najmä nízka až záporná inflácia v eurozóne a pozitívny vývoj na trhu práce.

Source: Euractiv.sk