Dobiehajúci 7.RP zafinancuje aj slovenské start-upy

Inovácie a tvorivosť
Konzorcium akcelerátorov, medzi ktorými je aj slovenský The Spot, vyzýva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov.

Source: Euractiv.sk