Dohoda o FTT naďalej mešká

Daňová politika
Jedenásť krajín eurozóny dúfalo v dohodu o dani z finančných transakcií počas tohto týždňa. Rokovania zlyhali na otázke, ako by sa mala daň vyberať.

Source: Euractiv.sk