EÚ na ceste k splneniu 20 % zeleného cieľa

Energetika
Únia bude v roku 2020 vyrábať 20% energie z obnoviteľných zdrojov. V prípade dopravy však panujú pochybnosti.

Source: Euractiv.sk