Európa pozná tohtoročné „zelené mestá“

Životné prostredie
Tento rok prevážil inovatívny prístup k odpadovým vodám a pokrokové stratégie pre zelenú mobilitu.

Source: Euractiv.sk