Európanov trápi ochrana prírody

Životné prostredie
Európska komisia zaznamenala rekordný počet odpovedí v rámci verejnej konzultácie „vhodnosti“ smernice o biotopoch a smernice o vtáctve, ktorú spustila koncom apríla.

Source: Euractiv.sk