Európski lídri skladajú Rubikovu kocku

Budúcnosť EÚ
Obsadzovanie vrcholových postov v EÚ pripomína skladačku. Zohľadňuje sa rodové hľadisko, geografické zastúpenie, či členstvo v eurozóne.

Source: Euractiv.sk