Fotografická súťaž „Moja Európa, moje práva“

Európska fotografická súťaž „Moja Európa, moje práva“ je výzvou pre amatérskych aj profesionálnych fotografov, aby na fotografiách zachytili svoje poňatie tejto veľmi aktuálnej témy. Účastníci môžu čerpať nápady a inšpiráciu na internetovej stránke súťaže.

Súťaž potrvá do 30. júna 2017 a zapojiť sa do nej môžu všetci obyvatelia EÚ vo veku od 18 rokov.

Máte možnosť vyhrať fotografické vybavenie podľa svojho výberu v hodnote až do 2 000 EUR, ako aj trojdňový kultúrny výlet do Bruselu pre dve osoby.

Tri najlepšie fotografie vyberie porota zložená z členov skupiny Strany európskych socialistov (SES) v Európskom výbore regiónov (VR), ktorý zastupuje miestne a regionálne samosprávy z celej EÚ, a z odborníkov zo sveta fotografie. Verejnosť bude mať v septembri 2017 možnosť vybrať štvrtého výhercu prostredníctvom on-line hlasovania na stránke skupiny na Facebooku.

Viac informácií o súťaži nájdete na internetovej stránke súťaže: http://pes.cor.europa.eu/N…/Pages/press-myeumyrights_sk.aspx