Google nie je možné rozdeliť bez novej legislatívy

Inovácie a tvorivosť
„Unbundlig“ známy z energetiky by mohol slúžiť ako nápad pre riešenie porušení hospodárskej súťaže v prípade spoločnosti Google, naznačil nemecký minister. Komisia hovorí, že by si to vyžadovalo zmenu legislatívy.

Source: Euractiv.sk