Komisia predstavila 16 iniciatív pre vznik jednotného digitálneho trhu

Inovácie a tvorivosť
Digitálny trh bez hraníc je jednou z priorít Európskej komisie. Na spoločnej stratégii pracovalo 14 eurokomisárov.

Source: Euractiv.sk