Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020 je schválená

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Koncepcia“).

Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 v nadväznosti na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Koncepcia sa zameriava na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. Kompletné znenie Koncepcie nájdete TU.

Schváleniu Koncepcie predbiehalo niekoľko zasadnutí expertných skupín, regionálne konzultácie vo všetkých krajoch Slovenska a tri regionálne stretnutia so zástupcami mládeže, mládežníckych organizácií, centier voľného času, samospráv, politikov, organizácií štátnej a verejnej správy a ďalších.

Článok priniesla Iuventa