Mobilná aplikácia Erasmus+

EÚ oslávila 13. júna  30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí.
Pri tejto príležitosti Komisia vydáva novú mobilnú aplikáciu Erasmus+. Aplikácia je určená študentom, účastníkom odbornej prípravy a mládežníckych výmen a jej cieľom je zjednodušiť mladým ľuďom zapojenie do programu Erasmus+.

Mobilná aplikácia Erasmus+ účastníkom umožní:

  • ľahko sledovať priebeh rôznych administratívnych krokov pred pobytom v zahraničí, počas neho i po ňom. Vďaka aplikácii si budú môcť študenti elektronicky dohodnúť s vysielajúcimi, ako aj prijímajúcimi univerzitami plán štúdia a podpísať ho,
  • podeliť sa s ostatnými o obľúbené tipy k integrácii do miestnej komunity a hlasovať o nich, a
  • zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom priameho linku na platforme online jazykovej podpory programu Erasmus+ s ponukou online kurzov pod odborným vedením tútora s interaktívnymi konzultáciami v reálnom čase.

Prvá verzia aplikácie je už k dispozícii pre iOS a Android. Aplikácia sa čoskoro rozšíri o nové prvky a bude priebežne aktualizovaná a dostupná aj ďalším skupinám účastníkov programu Erasmus+, vďaka čomu bude nápomocná aj budúcej generácii účastníkov.