Pracovný program Komisie na rok 2018

Európska komisia dnes predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia Únia.

Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť.

Dnes prednesený pracovný program prináša 26 nových iniciatív, ktoré sa týkajú:

  • cielených legislatívnych opatrení na dokončenie práce EK v prioritných oblastiach (budú predložené do mája 2018)
  • budúcnosti Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr

 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku