Regióny: Budúcnosť Únie musí byť spätá s eurofondami

Politika súdržnosti musí zostať hlavným investičným nástrojom EÚ, svorne tvrdia zástupcovia regiónov a krajín strednej a východnej Európy.

Minulý týždeň, deň po tom, čo predseda Komisie Jean-Claude Juncker predstavil bielu knihu o budúcnosti Európy, diskutovali na túto tému aj zástupcovia regiónov.

Na stretnutí vo Varšave bola hlavnou témou kohézna politika (eurofondy) a jej dôležitosť aj po roku 2020.

Okrem komisie Výboru regiónov pre politiku súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) diskutovali o budúcnosti eurofondov aj predstavitelia krajín V4+4 (SlovenskoČeská republikaPoľskoMaďarsko + ChorvátskoSlovinskoRumunsko a Bulharsko) a komisárka zodpovedná za regionálnu politiku Corina Cretuová.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály euroactiv.sk