Slovensko chce flexibilitu do ekologického poľnohospodárstva

Potravinárstvo
Krajiny V4, Bulharski, Rumunsko a Slovinsko predložili spoločnú deklaráciu v plánom Komisie ekologizovať európsky agrosektor.

Source: Euractiv.sk