Slovensko chce iný výklad Paktu stability a rastu

Budúcnosť EÚ
Výdavky na veľké reformy a investície by sa nemali započítavať do deficitu. Premiér hľadá spojencov u európskych socialistov.

Source: Euractiv.sk