Stáž v Európskom parlamente

Európsky parlament ponúka viaceré možnosti stáží na svojom generálnom sekretariáte s cieľom poskytnúť príležitosti na odborné vzdelávanie o Európskom parlamente a jeho činnosti. Termín na podávanie prihlášok pre stáže pre absolventov vysokých škôl je od 15. augusta do 15. októbra 2017. Zaujíma vás táto ponuka ? Pozrite sa, či spĺňate podmienky: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže