Únia dnes ocení najlepšie inovátorky

Medzinárodný deň žien si Európska komisia uctí aj tým, že ocení prelomové nápady podnikateliek.

Európska komisia dnes v rámci svojej iniciatívy Inovácia v Únii zameria pozornosť na najúspešnejšie inovátorky v EÚ. Medzi 12 nominovanými na ocenenie EÚ pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators) sú zväčša vedkyne, ktoré svoj nápad premenili na úspešný biznis.

Viaceré z nich získali granty z rámcových programov na podporu vedy a výskumu. Je medzi nimi napríklad vynálezkyňa prenosnej čističky vôd, ktorá funguje na solárny pohon. Žena, ktorá na trh priviedla osvetlenie na báze hlbokomorského planktónu či španielska profesorka, ktorá vyvinula nový prírodný pesticíd.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály euroactiv.sk