V Európe chýba legislatíva špecifického riešenia mobbingu

Sociálna politika
Strata ľudských hodnôt, a tolerovaný rast zločineckých metód „riadenia“ na pracoviskách, t.j. mobbing, bossing a stalking, je všeobecný negatívny trend v celej Európe.

Source: Euractiv.sk