Viac peňazí na program Erasmus+ v roku 2018

Rozpočet na program Erasmus+ by sa mal v roku 2018 navýšiť o viac ako 200 mil. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8 %.

 

Európska komisia dnes zverejnila výzvy na predloženie návrhov na rok 2018 v rámci programu Erasmus+, programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vďaka predpokladanému nárastu rozpočtu programu o 200 miliónov EUR bude môcť Erasmus+ poskytnúť nebývalé množstvo príležitostí pre jednotlivcov a organizácie v Európe aj mimo nej.

 

„Navýšenie finančných prostriedkov pre program Erasmus+ je veľmi dobrá investícia do budúcnosti Európy. Najúspešnejší európsky program bude mať na budúci rok 2,7 miliardy eur. To umožní,  aby sa k doterajším deviatim miliónom ľudí, ktorí využili tento program, pridali mnohí ďalší, vrátane tisícov Slovákov. Program umožňuje mladým ľuďom získať nové vedomosti a skúsenosti, zdokonaliť si znalosť cudzích jazykov a lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  (nahrávku citátu nájdete v prílohe)

 

Celkovo by mal mať program Erasmus+ v roku 2018 k dispozícii 2,7 miliardy EUR. Z nich sa bude financovať: 

  • podpora príležitostí mobility pre mladých ľudí, študentov, stážistov, učňov a medzinárodných dobrovoľníkov, ako aj pre učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou; 
  • vytvorenie a skvalitnenie partnerstiev organizácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s trhom práce; 
  • podpora dialógu a získavania dôkazov, ktoré sú potrebné na reformu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; 
  • podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti európskych štúdií prostredníctvom aktivít v rámci programu Jean Monnet  a
  • podpora nadnárodných projektov v oblasti športu so zameraním na šport na miestnej úrovni. 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 budú mať prednosť projekty Erasmus+ zamerané na podporu sociálneho začlenenia prostredníctvom vzdelávania a činností v oblasti mládeže a športu.

 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku