Výstava výkresov výtvarnej súťaží Aká bude Európa 2015

„Aká bude Európa v roku 2015?“ Deti v tom majú jasno, chcú Európu radostnú a optimistickú, aby v nej boli štastné deti,  dobrí rodičia, múdre pani učiteľky a veľa zvieratiek. Každoročne sa detí pýtame prostredníctvom výtvarnej súťaže,  Aká bude Európa v nasledujúcom roku. Už po osmy rok Informačné centrum Europe Direct Senica dostalo vyše 200 krásnych prác z 31 materských, základných a základných umeleckých škôl s nápadmi na krajšiu Európu.  Tri z týchto detských dielok sa stali námetmi pre vreckové kalendáriky Informačného  centra Europe Direct Senica. Za materské školy víťazný námet na kalendárik nakreslila Mária Gregušová z Materskej školy, Námestie oslobodenia, pracovisko Hurbanova  v Skalici. Najkrajší námet na kalendárik v kategórii prvého stupňa základných škôl navrhla Alica Záhumenská  z 3 . základnej školy v Senici. A na druhom stupni základných škôl najlepší návrh na kalendárik patril Miške Krčovej zo ZUŠ Myjava.  Slávnostná vernisáž výstavy výtvarných práv Aká bude Európa sa konala v Informačnom centre Europe Direct Senica dňa 28. januára 2015, kedy sme odovzdali ocenenia dvadsiatim malým autorom z celého regiónu.

Inšpirovať sa touto výstavou originálnych dielok na tému Aká bude Európa 2015 môžete v Informačnom centre Europe Direct Senica do 28. februára 2015.